Přejít k obsahu


Využití Halbachova pole v tokem spínaném stroji

Citace:
SVĚTLÍK, P. Využití Halbachova pole v tokem spínaném stroji. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of the halbach array in flux-switching permanent magnet machine
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Pavel Světlík
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá využitím a vlivem Halbachova pole na magnetické pole tokem spínaného stroje. Na základě reálného stroje byly vytvořeny modely FSPM stroje s různými variantami Halbachova pole a byl zkoumán jeho vliv převážně na magnetické pole v okolí statoru tohoto stroje.
Abstrakt EN: This research report examines the usage and influence of the Halbach array on a flux-switching permanent magnet machines magnetic field. Based on the real machine, models of the FSPM machine with different variants of the Halbach array were created and an effect of this array mainly on stator magnetic field was studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička