Přejít k obsahu


Modulátor 5-fázových měničů s minimalizací nekonečné normy

Citace:
KOMRSKA, T., GLASBERGER, T. Modulátor 5-fázových měničů s minimalizací nekonečné normy. ZČU v Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modulator of five-leg converters based on minimum infinity norm method
Rok vydání: 2015
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá návrhem univerzálního modulátoru pro 5-fázové měniče založeném na novém přístupu výpočtu modulačních signálů, který umožňuje maximální využití napětí ve stejnosměrném meziobvodu za daných podmínek. Navržený modulátor je založen na minimalizaci nekonečné normy, kdy na základě požadovaných napěťových vektorů v rovinách αβ a xy jsou vypočítány optimální modulační signály vstupující do klasické PWM. Toto řešení umožňuje libovolně definovat stupně volnosti a přizpůsobit modulátor dané aplikaci.
Abstrakt EN: The research report deals with the design of a universal modulator for a 5-phase converters based on the new approach of calculating of modulation signals, which allows maximum utilization of the DC link voltage, under specific circumstances. The designed modulator is based on the minimum infinity norm method; optimized modulation signals for the classical PWM, synthesizing the requested voltage vectors in the planes xy and αβ, are computed in real time. This solution enables us with definition of degrees of freedom and customize the application modulator.
Klíčová slova

Zpět

Patička