Přejít k obsahu


Prediktivní řízení s odhadem polohy rotoru

Citace:
GLASBERGEROVÁ, V., GLASBERGER, T. Prediktivní řízení s odhadem polohy rotoru. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 19 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Predictive control with position estimation
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vendula Glasbergerová , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této práci bude používáno Model-based predictive control (MPC), a to konkrétně typ řízení s konečným počtem řídicích zásahů (FCS-MPC). FCS-MPC nepoužívá k tvorbě požadovaného napětí PWMmodulátor, toto řízení počítá s konečným počtem akčních zásahů, které odpovídají 8 možným vektorů napětí napěťového střídače. Pro každou periodu vzorkování jsou posuzovány všechny vektory napětí. Použité prediktivní řízení umožňuje injektování vysokofrekvenční složky napětí. Prediktivní algoritmus je v tomto případě rozdělen na dvě části. V první části se počítá predikce statorových proudů i_{sd,t} a i_{sq,t} v závislosti na vstupních vektorech napětí v rotujícím souřadném systému, druhá část minimalizační funkce počítá vysokofrekvenční složku napětí u_{inj} s danou frekvencí a amplitudou U_{inj} . Složka vektoru statorového napětí je filtrována pomocí filtru typu pásmová propust za účelem separace složky napětí blížící se injektované frekvenci. Nejprve je teoreticky popsán použitý algoritmus, dále jsou provedeny simulace v jazyce C a experimenty na laboratorním prototypu o jmenovitém výkonu 250 W.
Abstrakt EN: This work deals with Model-based predictive control (MPC), more precisely finite control set predictive control (FCS-MPC). This control does not use PWM modulator for its function. Using this control it is possible to inject high frequency voltage component in order to perform rotor position estimation. Estimator used in this work is a classical PLL.
Klíčová slova

Zpět

Patička