Přejít k obsahu


Možnosti zkoušení motoru M5 dle ČSN

Citace:
HRUŠKA, K. Možnosti zkoušení motoru M5 dle ČSN. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The possibilities of testing of motor M5 according to CŠN
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá možným rozsahem zkoušek motoru M5 pro zkušebnu RICE dle českých technických norem (ČSN). Stěžejní částí zprávy je rešerše zkoušek pro synchronní stroje a synchronní stroje s permanentními magnety.
Abstrakt EN: This research report deals with possible range of tests applied to motor M5, which is designated to the laboratory of RICE, according to ČSN. The main part of the report is a recherche of tests for synchronous machines and for permanent magnet machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička