Přejít k obsahu


Využití fázorového diagramu synchronního stroje pro odhad výpočtářských veličin v jeho návrhu

Citace:
HRUŠKA, K. Využití fázorového diagramu synchronního stroje pro odhad výpočtářských veličin v jeho návrhu. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The usage of the phasor diagram of a synchronous machine for estimation of designer's coefficients in its calculation
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá využitím fázorového diagramu synchronního stroje s vyniklými póly pro prvotní odhad veličin nutných pro jeho elektromagnetický výpočet. Na základě obecného fázorového diagramu je zde odvozen tvar fázorového diagramu pro řízení stroje s Id = 0 a provedena jeho následná analýza.
Abstrakt EN: This researh report deals with usage of a phasor diagram of a saient pole synchronous machinefor initial estimation of coefficients necessary for its electromagnetic design. Based on general form of the phasor diagram its form for Id=0 control is derived and analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička