Přejít k obsahu


Metodika pro hodnocení ergonomických rizik pracoviště

Citace:
BENEŠOVÁ, A. Metodika pro hodnocení ergonomických rizik pracoviště. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 7-10. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the evaluation of ergonomic risks of workplace
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Andrea Benešová ,
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na popis moderní metody pro hodnocení ergonomických rizik na pracovišti. Tato metodika se nazývá RULA . Další část obsahuje vyhodnocení současné situace ergonomických rizik na pracovišti společnosti BRUSH SEM s.r.o. Závěr tvoří návrh na nápravná opatření pro toto pracoviště .
Abstrakt EN: This paper is focused on the description of the modern method for the evaluation of ergonomic risks of workplace. This methodology is called RULA. The next part contains an evaluation of the current situation of ergonomic risks at a workplace of the company BRUSH SEM s.r.o. The conclusion consists of a proposal for corrective measures for this workplace.
Klíčová slova

Zpět

Patička