Přejít k obsahu


Závislost množství elektricky vodivých lepidel na mechanické pevnosti lepeného spoje

Citace:
HIRMAN, M. Závislost množství elektricky vodivých lepidel na mechanické pevnosti lepeného spoje. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 43-46. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dependence of electrically conductive adhesives amount on the mechanical strength of glued joint
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Hirman ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá závislostí množství elektricky vodivých lepidel na mechanické pevnosti lepeného spoje ve smyku. První část obsahuje teoretické informace o elektricky vodivých lepidlech. Druhá část popisuje materiály a postupy použité pro realizovaný experiment. Třetí část zobrazuje závislost mechanické pevnosti spoje na jednotlivých faktorech podle metodologie DOE.
Abstrakt EN: This paper deals with dependence of electrically conductive adhesives amount on the mechanical shear strength of glued joint. First part presents theoretical background about electrically conductive adhesives. Second part describes the materials and procedures used for the experiment. The third part shows the influence of mechanical shear strength on factors from DOE methodology.
Klíčová slova

Zpět

Patička