Přejít k obsahu


Parametry klíčových prvků diagnostické jednotky pro sledování rozložení prostorového náboje

Citace:
HORNAK, J. Parametry klíčových prvků diagnostické jednotky pro sledování rozložení prostorového náboje. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 51-54. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parameters of key elements of diagnostic device for monitoring of space charge distribution
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Hornak ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá diagnostikou prostorového náboje v dielektrických materiálech. Je zde popsána běžně užívaná technika pro sledování rozložení prostorového náboje využívající elektroakustického pulzu. V další části článku jsou stanoveny ideální parametry klíčových prvků PEA měřicího systému. Pozornost je zaměřena na parametry vazebního kondenzátoru, sériového rezistoru, šířky pulzu, tloušťky piezoelektrického měniče a rozlišení PEA měřicího systému.
Abstrakt EN: This paper deals with the space charge phenomenon and its diagnosis in dielectric materials. Commonly used method based on PEA principle is described in this paper. Next part of the paper describes key elements and calculations of their parameters. Main emphasis is placed to parameters of coupling capacitance, series resistance, pulse width, thickness of piezoelectric transducer and the resolution of the PEA system.
Klíčová slova

Zpět

Patička