Přejít k obsahu


Optimalizace chodu tepelných čerpadel

Citace:
JIŘINEC, J. Optimalizace chodu tepelných čerpadel. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 231-234. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of the operation of the heat pump
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jakub Jiřinec ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřena na optimalizaci otopného systému ve vybraném objektu. Součástí systému je i měření vybraných elektrických veličin a optimalizace přetoků činného výkonu z fotovoltaické elektrárny. Díky dalším jednoduchým krokům může být dosaženo zvýšení účinnosti tepelného čerpadla a také snížení nákladů na vytápění.
Abstrakt EN: This paper is focused on optimizing of the heating system of the selected building. The system includes measurement of selected electrical values and optimization of active power flows from photovoltaic power plant. Thanks to other simple steps can be achieved increasing the efficiency of the heat pump and also reducing heating cost.
Klíčová slova

Zpět

Patička