Přejít k obsahu


Probabilistic Parametrical Assessment of FRC Specimens

Citace:
ŠOLC, M., BROŽ, P. Probabilistic Parametrical Assessment of FRC Specimens. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 732, č. neuveden, s. 325-328. ISSN: 1660-9336
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Probabilistic Parametrical Assessment of FRC Specimens
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Martin Šolc , Doc. Ing. Petr Brož DrSc.
Abstrakt CZ: Krátké a již i dlouhodobé realizace cementických materiálů vyztužených vlákny zaznamenaly řadu nových a inovativních použití. Jeden z hlavních problémů se přitom týká velkého množství náhodných parametrů umístění vláken, jejich orientace a kvantity specifikovaných průřezů. Jako důsledek by plně pravděpodobnostní metody měly být doporučovány pro rozbor a hodnocení FRC. Pro některé konstrukce lze předpokládat, že mohou být aplikovány pravděpodobnostní parametry odvozené z aktuálních materiálových zkoušek. Série devíti experimentů se shodným vyztužením byla provedena pro standardní čtyřbodovou ohybovou zkoušku. Z těchto výsledků byla definována pravděpodobnostní normální rozdělení pro pravděpodobnostně nezbytná vstupní data. Průběh experimentů byl potom pravděpodobnostně přepočítán, a to transformován užitím SBRA metody. Přitom byla tažnost materiálu vyjádřená energeticky. Konečným výsledkem je histogram ohybové tuhosti vzorku použitelný k dalším výpočtům a vyhodnocením.
Abstrakt EN: Signifiant progress has been made in the last years towards understanding the short and long-term performances of fibre reinforced cementitious materials. It has resulted in a number of novel and innovative uses. One of the main problems concerns the great quantity of random parameters – the placements of fibres, their orientation and quantity in a determined section etc. In consequence, fully probabilistic methods could be recommended for the analysis and evaluation of FRC. It can be assumed that for some structures probabilistic parameters derived from actual material tests could be used. A series of 9 specimens with the same reinforcement was used for a standard 4-point bending test. Using the obtained results, probabilistic normal distributions for the necessary input data were defined. The diagram of the experiment can be recalculated probabilistically using the SBRA method. The ductility of the material can be expressed energetically. The final result is histogram of the flexural toughness of the specimen, which can be used for further calculations and evaluations.
Klíčová slova

Zpět

Patička