Přejít k obsahu


Pracovněprávní postavení nezletilých po rekodifikaci soukromého práva

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J., LINDOVÁ, J. Pracovněprávní postavení nezletilých po rekodifikaci soukromého práva. In Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 114-128. ISBN: 978-80-7400-578-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Employment status of minors after the recodification of private law
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc. , JUDr. et PaedDr. Jana Lindová
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá problematikou právního postavení nezletilých v pracovněprávních vztazích po účinnosti nového občanského zákoníku a na něj navazující doprovodné novele zákoníku práce. Kapitola se zabývá otázkami práva výkonu závislé práce, svéprávností fyzické osoby jako zaměstnance a svéprávností fyzické osoby jako zaměstnavatele a poukazuje na nové aspekty právní úpravy.
Abstrakt EN: The chapter deals with the legal status of minors in labor relations after the effective date of the new Civil Code and the related accompanying amendment to the Labour Code. The chapter deals with issues of rights dependent employment, legal capacity of a natural person as an employee and the legal capacity of a natural person as an employer, and points out the new aspects of the legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička