Přejít k obsahu


Vojvodovo – krajanská komunita anebo Civitas Dei

Citace:
JAKOUBEK, M., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Vojvodovo – krajanská komunita anebo Civitas Dei. In 20 години „Бохемия клуб“. Юбилеен сборник. Sofie: Paradigma, 2014. s. 226-235. ISBN: 978-954-326-236-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Voyvodovo - A Czech village or a Civitas Dei
Rok vydání: 2014
Místo konání: Sofie
Název zdroje: Paradigma
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D. , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá problematikou Vojvodova, české krajanské obce v Bulharsku. Jedná se o rekapitulační článek, shrnující dějiny této české obce, zabývající se její etnickou, kulturní a náboženskou rozmanitostí, vývojem náboženských denominací a migračními pohyby jejího obyvatelstva. Stručně shrnuje také historické a politické okolnosti, které vedly k zániku této české krajanské obce.
Abstrakt EN: The text is concerned with Voyvodovo, the only Czech village in Bulgaria in 1900-1950. It summarizes the history of the village, the ethnic, religious and cultural diversity of its population, and their migrations until the 1950s, when most of them left Bulgaria for Czechoslovakia.
Klíčová slova

Zpět

Patička