Přejít k obsahu


Příklady taxonomie prezentace geodat pomocí webových technologií

Citace:
KEPKA, M., ČADA, V. Příklady taxonomie prezentace geodat pomocí webových technologií. Státní zámek Kozel, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Michal Kepka , Doc. Ing. Václav Čada CSc. ,
Abstrakt CZ: Publikování map a mapových podkladů pomocí webových aplikací dnes představuje jeden z nejčastějších způsobů prezentace geodat uživatelům. Rozšiřování možností publikace prostorově lokalizovaných dat v prostředí internetu úzce souvisí s celkovým rozvojem webových technologií v nedávné době. Nejvýznamnějším projevem celkového technologického rozvoje je nárůst dostupné funkcionality pro aplikace publikující geodata. Objevuje se tedy otázka jakým způsobem rozlišovat jednotlivé existující webové mapové aplikace a jak popsat dostupné možnosti používaných nástrojů. Příspěvek nastiňuje provedenou rešerši používaných technologií pro publikaci mapových podkladů v prostředí internetu, při které bylo zjišťováno množství funkcionality, kterým disponují jednotlivé případy webových aplikací. Dále představuje získané výsledky na základě shromážděného reprezentativního vzorku. Za prvé sestavený seznam kritérií představující funkce posuzovaných případů. Za druhé navrženou metodiku výpočtu klasifikačního čísla charakterizující posuzovaný případ z pohledu dostupné funkcionality. Navržené klasifikační číslo poskytuje prostředek pro odlišení jednotlivých případů z pohledu obsažených funkcí a zároveň dává možnost přesně definovat funkcionalitu z pohledu terminologie. Příspěvek přibližuje na ukázkách vybraných případů, jak se projeví odlišnosti ve funkcionalitě v hodnotě klasifikačního čísla.
Klíčová slova

Zpět

Patička