Přejít k obsahu


Supervizorové řízení logických dynamických diskrétně událostních soustav

Citace:
BOKR, J. Supervizorové řízení logických dynamických diskrétně událostních soustav. elektrorevue, 2015, roč. 17, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1213-1539
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Supervisory logic control of discrete event systems
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Josef Bokr CSc.
Abstrakt CZ: Supervizorové řízení spočívá v interakci supervizoru s daným řízeným generátorem tak, že supervizor propouští neřiditelné události a některými řiditelnými událostmi brání v zablokování generátoru akceptujícího a produkujícího diskrétní asynchronní události.
Abstrakt EN: Supervisory logic control consists in interaction of a supervisor and given controlled generátor.The supervisor discharges uncontrolable events and by some controlable events precludes blocking the generator that accepts and produces discrete asynchronous events.
Klíčová slova

Zpět

Patička