Přejít k obsahu


Pohřby a další nálezy lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha-západ

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., DOBISÍKOVÁ, M. Pohřby a další nálezy lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha-západ. Studia Archaeologica Brunensia, 2015, roč. 20, č. 2, s. 77-93. ISSN: 1805-918X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Burials and other finds of the human bones in Late Bronze Age in the pits of excavation in Kněžívka, Praha-západ District
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Miluše Dobisíková
Abstrakt CZ: Časté ukládání lidských ostatků do sídlištních objektů bylo jevem, který se nikterak nevymykal ze společenských norem kultur evropského zemědělského i nezemědělského pravěku. Doba bronzová ve středoevropském prostoru představuje období, ve kterém se s těmito archeologicky uchopitelnými projevy symbolického myšlení a chování pravěkého člověka setkáváme v největší míře. Plošně rozsáhlý odkryv na katastru obce Kněžívka ve Středočeském kraji umožnil nejen další dokumentaci tohoto jevu v mladší době bronzové, ale přispěl také k poznání neobyčejné variability zacházení s lidskými ostatky v rámci jednoho sídelního areálu.
Abstrakt EN: The frequent depositing of human remains in settlement features was a common phenomenon that in no way defied the social norms of European agricultural and non-agricultural prehistorical cultures. The Bronze Age in Central Europe nevertheless is the time in which we encounter these archeologically graspable manifestations of the symbolic thinking and behaviour of prehistoric man to the greatest extent. The broadly extensive excavation in Kněžívka in Central Bohemia permitted not only further documentation of the existence of this phenomenon in the Late Bronze Age, but also contributed to knowledge of the unusual variety of methods for treating human remains in a particular settlement area.
Klíčová slova

Zpět

Patička