Přejít k obsahu


Kalman filter based observer design for real-time frequency identification in motion control systems

Citace:
GOUBEJ, M. Kalman filter based observer design for real-time frequency identification in motion control systems. In Proceedings of the 2015 20th International Conference on Process Control. Neuveden: IEEE, 2015. s. 296-301. ISBN: 978-1-4673-6627-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Kalman filter based observer design for real-time frequency identification in motion control systems
Rok vydání: 2015
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Martin Goubej Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá systematickým návrhem algoritmů pro robustní ffrekvenční identifikaci elektromechanických soustav. K tomu je použit rekonstruktor stavu, který odhaduje frekvenční odezvu systému buzeného speciálním testovacím signálem ve formě rozmítané harmonické funkce s proměnnou frekvencí, amplitudou a stejnosměrnou složkou. Článek představuje výpočetně efektivní algoritmus založený na rekurzivní diskretizaci Kalmanova filtru. Navržený přístup je aplikován na problém řízení pohybu pružného mechanismu.
Abstrakt EN: The paper deals with a systematic observer design for a robust frequency identification of electromechanical systems. The observer estimates the frequency response of the system which is excited by a swept harmonic signal with a variable frequency, amplitude and DC component. The paper presents a computationally efficient algorithm based on the recursive discretization of a Kalman filter. An application of the proposed method is demonstrated on a problem of motion control of a compliant mechanism.
Klíčová slova

Zpět

Patička