Přejít k obsahu


Method of Production of Pressed Sheet Parts with Integrated Preparation of Blanks of Non-uniform Thickness

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., MALINA, J. Method of Production of Pressed Sheet Parts with Integrated Preparation of Blanks of Non-uniform Thickness. Alexandria, Virginia, USA, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Method of Production of Pressed Sheet Parts with Integrated Preparation of Blanks of Non-uniform Thickness
Rok vydání: 2015
Místo konání: Alexandria, Virginia, USA
Název zdroje: United States Patent und Trademark Office
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman Ph.D. , Ing. Jiří Malina Ph.D.
Abstrakt CZ: Způsob výroby plechového ocelového výlisku s integrovanou přípravou polotovaru nestejné tloušťky probíhá tak, že v prvním kroku je přístřižek z ocelového plechu ohřátý v zařízení pro ohřev na teplotu austenitu dané oceli. Ve druhém kroku je přístřižek přepracován deformací v tvářecím zařízení na plošný polotovar o nestejné tloušťce. Poté je v zařízení pro hluboké tažení zpracován hlubokým tažením do finálního tvaru třírozměrného výtažku. V průběhu zpracování hlubokým tažení, nebo okamžitě poté, je třírozměrný výtažek ochlazen tak, že v důsledku vzniku zákalné struktury vznikne vysoce pevná prostorová součást s nestejnou tloušťkou stěny. Ve výhodném provedení je plošný polotovar o nestejné tloušťce před zpracováním hlubokým tažením srovnán v rovnačce.
Abstrakt EN: A method of producing pressed metal sheet parts in an integrated process to prepare blanks of non-uniform thickness includes the steps of heating a steel sheet blank in heating equipment to the austenite region of the steel of the sheet steel blank in question, then forming the blank into a flat semi-finished product of non-uniform thickness in forming equipment, then immediately thereafter, without any further hearting of the semi-finished product, deep drawing the semi-finished product in deep drawing equipment into a final spatially shaped part. The method may further include cooling down the final spatially shaped part either during the drawing step or immediately after the deep drawing step in a manner which causes the final spatially shaped part to develop hardening microstructure, which imparts high strength to the final shaped part with non-uniform wall thickness.
Klíčová slova

Zpět

Patička