Přejít k obsahu


New virtual laboratories presenting advanced motion control concepts

Citace:
GOUBEJ, M., KREJČÍ, A., REITINGER, J. New virtual laboratories presenting advanced motion control concepts. Journal of Physics: Conference Series, Volume 659, 2015, roč. 659, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1742-6588
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New virtual laboratories presenting advanced motion control concepts
Rok vydání: 2015
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Goubej Ph.D. , Ing. Alois Krejčí , Ing. Jan Reitinger ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vyvinutými softwarovými nástroji pro generování vzdálených virtuálních laboratoří. Je navržena architektura klient-server, která umožňuje nasadit simulační jádro reálného času, které běží na straně serveru. Jako finální aplikace pro zobrazení vizualizace je použit webový prohlížeč, který může být spuštěn na různých cílových platformách jako počítač, tablet nebo mobilní telefon. Navržená sada nástrojů umožňuje automatické generování kódu virtuální laboratoře z konfiguračního souboru vytvořeného v open-source grafickém editoru Inkscape. Dále jsou představeny tři virtuální laboratoře prezentující možnosti algoritmů pro pokročilé řízení pohybu, které ukazují použití navržených nástrojů.
Abstrakt EN: The paper deals with development of software framework for rapid generation of remote virtual laboratories. Client-server architecture is chosen in order to employ real-time simulation core which is running on a dedicated server. Ordinary web browser is used as a nal renderer to achieve hardware independent solution which can be run on different target platforms including laptops, tablets or mobile phones. The provided toolchain allows automatic generation of the virtual laboratory source code from the configuration file created in the opensource Inkscape graphic editor. Three virtual laboratories presenting advanced motion control algorithms have been developed showing the applicability of the proposed approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička