Přejít k obsahu


Blended learning - trend ve vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků v Plzeňském kraji.

Citace:
CHOCHOLE, T. Blended learning - trend ve vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků v Plzeňském kraji.. Andragogická revue, 2014, roč. roč. VI, č. 2, s. 86-94. ISSN: 1804-1698
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Blended learning – trends in the education of the employees of small and medium-sized enterprises in Pilsen region
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Tomáš Chochole Ph.D.
Abstrakt CZ: Vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků s sebou dlouhodobě přináší specifika, která jsou klíčová pro nastavování firemních cílů a vizí. Na rozdíl od velkých společností zde hrají největší roli omezené finanční zdroje, malá zastupitelnost a často i nedostatky v personálním řízení. Příspěvek se opírá o zkušenosti z projektu Informační a poradenské centrum DV, který byl v uplynulých třech letech realizovaný v Plzeňském kraji a podporoval rozvoj vzdělávacích a poradenských aktivit v malých a středních podnicích.
Abstrakt EN: Training of the employees of small and medium-sized enterprises brings a lot of specifics that play a key role in setting corporate goals and visions in the long term. Unlike large companies a major role plays limited financial resources, low substitutability and often deficiencies in personnel management. The paper is based on experiences from the project Information and Counselling Centre Lifelong Learning, which has been realised in last three years in Pilsen region and supported the development of educational and consulting activities in small and medium-sized enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička