Přejít k obsahu


Použití pseudonáhodné PWM pro snížení hluku pohonu

Citace:
KRONEISL, M., JANDA, M. Použití pseudonáhodné PWM pro snížení hluku pohonu. In Elektrické pohony : XXXIV. konference (ELPO 2015). Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of random PWM for decreasing of electric drive noise
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Michal Kroneisl , Ing. Martin Janda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možnostmi snížení elektromagnetického hluku vytvářeného elektrickým pohonem. Předpokládá se pohon s asynchronním motorem a napěťovým střídačem. Snížení elektromagnetického hlu-ku má být dosaženo použitím metod PWM s pseudonáhodným nosným signálem (RPWM). U jednotlivých metod, včetně klasické PWM, bylo zkoumáno frekvenční spektrum napětí, proudů a hluku v závislosti na parametrech RPWM.
Abstrakt EN: This paper deals with possibilities of decreasing of an electromagnetic noise generated by an electric drive. We consider electric drive with induction motor fed by inverter. To reduce the electromagnetic noise caused by PWM (Pulse Width Modulation), RPWM (Random Pulse Width Modulation) methods were used. For PWM and RPWM methods, voltage, current and noise spectrum was examined and compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička