Přejít k obsahu


Analýza současného stavu provozu podniku

Citace:
ČESÁNEK, J., VYŠATA, J. Analýza současného stavu provozu podniku. 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jiří Česánek Ph.D. , Ing. Jiří Vyšata Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve firmě RSF Elektronik byly po dohodě s vedením firmy vytipovány dvě součásti, na kterých pracovníci Fakulty strojní ZČU v Plzni provedli rozbor pravděpodobných příčin vad, které vedou ke zmetkovitosti výroby. Na základě sledování výrobních procesů, rozborem dat a pohovory s obsluhami jednotivých strojů, dospěli příslušní pracovníci k některým závěrům a doporučením, které jsou součástí této zprávy.
Klíčová slova

Zpět

Patička