Přejít k obsahu


Bezpečná integrace obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí

Citace:
BERAN, H., ZÁPOTOCKÁ, A., STŘELEC, M., JANEČEK, P. Bezpečná integrace obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí. Energetika, 2015, roč. 65, č. 11, s. 563-566. ISSN: 0375-8842
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Safe integration of renewable energy sources into the distribution network
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Hynek Beran , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Martin Střelec Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Implementace obnovitelných zdrojů energie (OZE) do energetických soustav je jedním z klíčových úkolů rozvoje současné energetiky. V budoucnu má být velké množství energie vyráběno decentralizovaně. Navíc jde v mnoha případech o zdroje, které jsou závislé na počasí, typicky fotovoltaika a kogenerace. Otázka, jak v takto změněných soustavách provozovat a rozvíjet celou soustavu, je pro další vývoj odvětí klíčová. Předkládaný článek popisuje problematiku a nabízí i pohled na matematické modelování této reality a hledání stabilní dodávky v nově se utvářejících podmínkách.
Abstrakt EN: Implementation of renewable energy sources (RES) at distribution network is one of the key tasks of the current energy development. In the future, a large amount of energy to be produced in a decentralized manner. Moreover, in many cases, the resources are dependent on the weather, typically photovoltaics and cogeneration. The question, as in so modified systems operate and develop the entire system, for the further development of key replies. The article describes the issue and provides an insight into the mathematical modeling of reality and finding a steady supply of newly shaping the conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička