Přejít k obsahu


Upravená platforma pro 3d tisk

Citace:
DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P. Upravená platforma pro 3d tisk. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modified platform for 3d print
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Ivana Zetková , Bc. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem zvýšení přesnosti a opakovatelnosti při opravě dílců pomocí metody DMLS. Upravená platforma zajišťuje přesnou polohu v pracovní komoře. Další konstrukční úprava umožňuje zvýšení počtu pracovních cyklů, aniž by bylo potřeba prohlubovat výběry pro šrouby. Díky tomu bude platforma lépe využita. Počet pracovních cyklů platformy, bez nutnosti obrábění dosedacích ploch pro šrouby, je o 20% vyšší oproti původnímu stavu. Změnou materiálu upravené platformy bylo dosažení snížení nákladů o 8%. Základní rozměry platformy jsou 252x252x38 mm.
Abstrakt EN: The functional sample was made in order to allow the increase the accuracy and repeatability during repair of the parts using method DMLS. The modified platform ensures precise position in the process chamber. The next design modification ensures increase the number of cycles without the need machining the bearing surface for screws. Number of cycles was increased 20% compared to original status. It will achieve better efficiency of use platform. The change of material has resulted reduction of cost 8%. Basic dimensions of the platform are 252x252x38 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička