Přejít k obsahu


Přesná podpěra pro upínání polotovarů

Citace:
SCHORNÍK, V., ZETKOVÁ, I., BAKŠA, T. Přesná podpěra pro upínání polotovarů. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modified platform for 3d print
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Schorník , Ing. Ivana Zetková , Ing. Tomáš Bakša
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem zvýšení tuhosti upnutí polotovarů při broušení na-kulato. Podpěra musí zajistit stálou polohu polotovaru vůči brusnému kotouči a neumožnit jakýkoli ohyb, jinak by došlo k významnému snížení přesnosti vyráběného nástroje. Podpěra se skládá z opěrné čelní plochy, v níž je vyvrtána díra o průměru 2,5 mm a válcové části pro upnutí. Velikost díry je volena tak, aby se do podpěry mohly upínat polotovary různých průměrů v závislosti na kuželu na jejich čele. Základní rozměry jsou 6,35h6 x 35 mm.
Abstrakt EN: The functional sample was made in order to increase accuracy during peel grinding. The support ensures the steady position of the rod according to the grinding wheel and block movement in all axes. Without using of the support, the accuracy of the machined cutting tool falls down. The support consists of a face, where the hole with diameter 2.5 mm is drilled and from cylindrical part, which ensure its clamping. The diameter of the hole is designed for clamping of various diameters. The basic dimensions of the support are 6,35h6 x 35 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička