Přejít k obsahu


Podpěra V3,8

Citace:
BAKŠA, T., SCHORNÍK, V., ZETKOVÁ, I. Podpěra V3,8. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Support V3.8
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Bakša , Ing. Václav Schorník , Ing. Ivana Zetková
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem zvýšení přesnosti při broušení dlouhých rotačních nástrojů s průměrem 3,8 mm. Podpěra musí zajistit stálou polohu nástroje a neustálý kontakt nástroje a podpěry, který je důležitý pro dosažení přesné geometrie nástroje. Podpěra se skládá s vodícího lože pro upnutí do brusky ANCA MX7 a z drážky tvaru „V“ pro podpěru nástroje s drážkami ve šroubovici. Základní rozměry jsou 40x22x22 mm.
Abstrakt EN: The functional sample was made in order to increase accuracy during grinding of the long rotary cutting tools with the diameter of 3.8 mm. The support ensures the steady position of the cutting tool and the unceasing contact between tool and the support, which is important to achieve the accurate cutting tool geometry. The support consists of a guiding bed for camping in grinding machine ANCA MX7 and a V-shape groove for supporting of the cutting tool with helical flutes. The basic dimensions of the support are 40x22x22 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička