Přejít k obsahu


Léčba chronické a průlomové bolesti u nádorového onemocnění slinivky.

Citace:
BEJVANČICKÝ, Š., BEJVANČICKÁ, P. Léčba chronické a průlomové bolesti u nádorového onemocnění slinivky.. Onkologie, 2015, roč. 9, č. 5, s. 248-250. ISSN: 1802-4475
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Treatment of chronic and breakthrough pain at pancreas tumor patient.
Rok vydání: 2015
Autoři: Štěpán Bejvančický , PhDr. Petra Bejvančická
Abstrakt CZ: Kazuistika přibližuje využití nových možností léčby průlomové bolesti, jejich výhody a srovnání s původní, „klasickou“, dosud nejčastěji používanou medikací. Informuje o preparátech k léčbě průlomové bolesti dostupných na českém trhu včetně jejich indikací a preskripčních omezení.
Abstrakt EN: Case report presents use of new possibility treatment of breakthrough pain, it advantage and comparison to older one, „classical treatment“, still most used medication treatment. It presents just available fentanyl immediate drugs on Czech medical market, their indications and limitations.
Klíčová slova

Zpět

Patička