Přejít k obsahu


Názory sester na úlohu sestry v léčbě bolesti

Citace:
BEJVANČICKÁ, P., HOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, Z. Názory sester na úlohu sestry v léčbě bolesti. Plzeň, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Petra Bejvančická , PhDr. Jana Horová , Mgr. Zuzana Šafránková
Abstrakt CZ: Bolest je jedním z nejčastějších problémů, které sestry v praxi posuzují, řeší a hodnotí. Pomocí dotazníku byly zjišťovány názory sester na jejich úlohu v léčbě bolesti. Bylo osloveno 238 všeobecných sester pracujících na interně a chirurgicky zaměřeních ambulancích a lůžkových odděleních Fakultní nemocnice Plzeň. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jako zásadní součást ošetřovatelského procesu vidí léčbu bolesti 65 % respondentů a 32 % respondentů ji označilo jako důležitou. 24 % respondentů je přesvědčeno, že sestra může ovlivnit míru bolesti u pacienta vždy, 54 % respondentů si myslí, že často. 20 % respondentů je toho názoru, že mohou ovlivnit bolest pouze málokdy. Bylo zjištěno, že pacientovi vždy věří bolest pouze 46 % respondentů (53 % ji věří většinou). V odpovědích na otázku, zda dochází k podceňování bolesti u pacientů jejich kolegyněmi a kolegy, 40 % respondentů připustilo, že se s tímto přístupem setkává, 6 % respondentů dokonce velmi často. Z toho vyplývá, že více než 95 % respondentů vidí léčbu bolesti jako důležitou, ale pouze 60 % sester ji nepodceňuje.
Klíčová slova

Zpět

Patička