Přejít k obsahu


Influence of the coated carbide grade on the cutting tool life when machining Inconel 718

Citace:
BAKŠA, T., MORÁVEK, M., ZETEK, M. Influence of the coated carbide grade on the cutting tool life when machining Inconel 718. In Key engineering materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 271-276. ISBN: 978-3-03835-655-4 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the coated carbide grade on the cutting tool life when machining Inconel 718
Rok vydání: 2016
Místo konání: Pfaffikon
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd
Autoři: Ing. Tomáš Bakša , Michal Morávek , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá problematikou obrábění slitiny Inconel 718 monolitními frézami ze slinutých karbidů. Při výzkumu bylo testováno několik deponovaných frézovacích nástrojů s odlišnými substráty slinutého karbidu. Hlavním úkolem bylo porovnání nástrojů z hlediska trvanlivosti při obrábění Inconelu 718. Tento materiál se používá pro vysoce namáhané součásti v jaderném průmyslu, jako jsou například spalovací turbíny. Rychlé zpevňování a vznik velkého množství tepla je velký problém při obrábění tohoto materiálu. Správná volba vhodného substrátu slinutého karbidu je důležitá pro dosažení vysoce kvalitního ostří, které je důležité pro dobrou přilnavost tenké vrstvy. Výsledky této práce ukazují, že řezné nástroje s rozdílnými substráty slinutého karbidu od různých dodavatelů dosahují různých trvanlivostí při obrábění slitiny Inconel 718.
Abstrakt EN: This article deals with the machining of Inconel 718 alloy. In the research, several carbide milling tools with different carbide grades with coating were used. The main aim is to compare all cutting tools in terms of their cutting tool life during machining of super alloy Inconel 718. This material is used for highly stressed components in the nuclear industry, such as combustion turbines. Due to its rapid hardening and high heat generation, it is very problematic for machining. The correct choice of an appropriate carbide grade is necessary to achieve a high-quality cutting wedge, which is important for good adhesion of the coating. The results of this work show, that different carbide grades from different suppliers achieve different tool life of cutting tools during machining Inconel 718.
Klíčová slova

Zpět

Patička