Přejít k obsahu


Geomatic Concepts in Agriculture Thesauri

Citace:
ČERBA, O., JEDLIČKA, K. Geomatic Concepts in Agriculture Thesauri. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1804-1930
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geomatic Concepts in Agriculture Thesauri
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Mgr. Otakar Čerba Ph.D. , Ing. Karel Jedlička PhD. ,
Abstrakt CZ: Zemědělské tezaury (například AGROVOC nebo NAL Agriculture Thesaurus) jsou velmi velké a robustní systémy formalizovaných znalostí. Jsou zaměřeny především na informace z oblasti zemědělství, nicméně i ony používají fragmenty informací a znalostí z dalších oblastí. A tak zahrnují i základní pojmy z oboru geomatiky. I přesto, že geomatické pojmy nejsou hlavní složkou výše uvedených tezaurů, hrají velmi důležitou roli v procesu detailního popisu zemědělských a dalších pojmů obsažených v tezaurech (zejména v procesu jejich měření, pozorování nebo mapování).
Abstrakt EN: The agriculture thesauri (e.g. AGROVOC or NAL Agriculture Thesaurus) represent very large and robust systems of formalized knowledge. They are primarily focused on information related to agriculture. But they also use fragments of geomatic information and knowledge in a form of concepts and their terms. These concepts include general terms of all parts of geomatics as well as data instances (such as particular methods). Even though these concepts are not the main component of above-mentioned thesauri, the concepts from geomatic domain play very important role in a process of detail description of agricultural and other concepts (including processes of their measurement, observation or mapping) contained in thesauri.
Klíčová slova

Zpět

Patička