Přejít k obsahu


Platforma pro opravu razníků

Citace:
DAŇA, M., HANZL, P., ZETKOVÁ, I., ZETEK, M. Platforma pro opravu razníků. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Platform for the repair of the steel stamps
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Milan Daňa , Bc. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem opravy dílců, které mají opotřebený vzor na ocelovém razníku, pomocí metody DMLS. Pomocí této sestavy dochází k přesnému ustavení všech razníků najednou, což by bez toho přípravku nebylo možné. Sestava platformy se skládá ze speciální platformy, 40 razníků, 18 jehliček, přítlačné desky a dvou dorazů. Při použití této strategie opravy dochází k výraznému snížení nákladů, neboť by se musel vyrábět celý díl nový. Základní rozměry vzorku jsou 252x252x288 mm.
Abstrakt EN: The functional sample was made for the repairing of the parts with worn inscription on the steel stamp. It is used the method DMLS. All of steel stamps are set by this device at one time. This device ensures precise position in the process chamber. The device consists from special platform, 40 steel stamps, 18 needles, presser desk and two detents. It will achieve significant financial savings due to manufacturing with this device. Basic dimensions of the fixture are 252x252x288 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička