Přejít k obsahu


Přípravek pro měření SN s definovanou geometrií

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., HANZL, P., HRONEK, O. Přípravek pro měření SN s definovanou geometrií. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture for measuring of the turning tool with defined geometry
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Bc. Pavel Hanzl , Bc. Ondřej Hronek
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem ustavení soustružnického nože pro korektní měření jeho opotřebení. Přípravek zajišťuje stabilní a definovanou polohu nože při jeho měření v souladu s normou. Přípravek je možno použít univerzálně na více zařízeních, např. IFM, Multicheck PC 500. Použitím tohoto přípravku při měření testovacího nože dojde ke zkrácení a zefektivnění měření. Přípravek je vyroben z materiálu 12050.1.
Abstrakt EN: Functional sample was developed for correct measuring of the wear on turning tool. The fixture allows stable and defined position of the tool during his measurements in accordance with the standard. The product can be used universally for multiple devices, e.g. IFM, Multicheck PC 500. Using this fixture during the measurement becomes measurement shorter and more efficient. The product is made from material 12050.1.
Klíčová slova

Zpět

Patička