Přejít k obsahu


Přípravek pro měření monolitních fréz

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., HRONEK, O. Přípravek pro měření monolitních fréz. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture for measuring of the monolitic cutting tools
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Bc. Ondřej Hronek
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem napolohování monolitní frézy pro korektní měření jejího opotřebení. Přípravek zajišťuje stabilní úhel naklopení nástroje při jeho měření. Přípravek je možno použít univerzálně na více zařízeních, např. IFM, Multicheck PC 500. Použitím tohoto přípravku při měření daného typu fréz dojde ke zkrácení a zefektivnění měření. Přípravek je vyroben z hliníku.
Abstrakt EN: Functional sample was developed for correct positioning of the miling tool during the measurment of the tool wear. The fixture allows stable tilt angle of during his measurements in accordance with the standard. The product can be used universally for multiple devices, e.g. IFM, Multicheck PC 500. Using this fixture during the measurement of the milling tools become measurement shorter and more efficient . The product is made from aluminium.
Klíčová slova

Zpět

Patička