Přejít k obsahu


Přípravek pro upínání VBD při měření

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., HRONEK, O. Přípravek pro upínání VBD při měření. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Device for clamping platform with printed parts on band saw
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Bc. Ondřej Hronek
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem jednoduchého upnutí VBD různého typu. Přípravek zajišťuje pevnou polohu VBD při jejím měření na různých zařízeních, např. IFM, Multicheck PC 500 a další. Díky tomuto přípravku je možné rychle a efektivně snímat funkční plochy nástroje bez nutnosti přeupínání, čímž dochází k výraznému zkrácení časů měření a zproduktivnění měření. Funkční vzorek je navržen jako hřídelka se závitem a maticí pro zajištění polohy VBD.
Abstrakt EN: Functional sample was designed for fast clamping of various types inserts. The fixture allows a fixed position of teh insert during measurement on different devices, for example. IFM, Multicheck PC 500 and more. This fixture allows quickly and efficiently monitor of the functional surface of the tool without přeupínání, thereby significantly shortening the measurement time and measurement is more productive. Functional sample is designed as a threaded shaft and a nut for securing the position of insert.
Klíčová slova

Zpět

Patička