Přejít k obsahu


Absolvování Certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna

Citace:
FIRÝTOVÁ, R., POKOVÁ, P. Absolvování Certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna. 2015.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Petra Poková
Abstrakt CZ: Certifikovaný kurz fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna - seznamuje frekventanty s fyzioterapeutickými přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence, vyšetřením pánevního dna, tréninkovou jednotkou u inkontinentních pacientů, životním stylem při inkontinenci a s kontinenčními pomůckami. Kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou. Absolvent obdrží certifikát s označením odborné způsobilosti. Absolvent získá odbornost ve fyzioterapii dysfunkce pánevního dna a inkontinence, vyšetření funkce pánevního dna, vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.
Klíčová slova

Zpět

Patička