Přejít k obsahu


Quelques perspectives pour une didactique du français après l’enseignement/ apprentissage de l’anglais (expérience tchèque)

Citace:
FENCLOVÁ, M. Quelques perspectives pour une didactique du français après l’enseignement/ apprentissage de l’anglais (expérience tchèque). XLINGUAE European Scientific Language Journal, 2015, roč. 8, č. 4, s. 2-9. ISSN: 1337-8384
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Some New Views on Teaching French with Respect to Teaching/ Learning English (Czech Experience)
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Studie si klade za cíl představit čtenáři zkušenosti autorky s výukou francouzskému jazyku jako jazyku, který je v ČR vyučován zpravidla jako druhý/třetí cizí jazyk, hned po angličtině. Příspěvek z této reality vychází a snaží se na základě ankety realizované s vyučujícími a studenty představit jejich zkušenost s výukou/učením se francouzskému jazyku a vymezit jednotlivá témata, která na základě znalosti anglického jazyka přispívají k usnadnění osvojení francouzského jazyka (pozitivní transfer) a dále témata interference.
Abstrakt EN: In the proposed paper the author presents some Czech experience of the methodology of teaching the French as a second foreign language in view of teaching/learning English as a first foreign language. This approach opens new perspectives for the integrated didactics of foreign languages which aims to the plurilingualism of young generation. First, the author makes a reference to the results of surveys in which teachers as well as learners revealed their ideas about the impact of previous experience of teaching/learning English on the subsequent teaching/learning French. Then, she shows the most frequent interference errors produced by Czech learners of French. In the end, the author informs about future teachers of French who study at the University of West Bohemia. The objective of this third section is to point out the linguistic comparison of French and English and the reflection of positive and negative impact on second foreign language teaching/learning
Klíčová slova

Zpět

Patička