Přejít k obsahu


Mathematical model of the jet engine fuel system

Citace:
KLIMKO, M. Mathematical model of the jet engine fuel system. In EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Les Ulis: EDP Sciences, 2015. s. "\02034-p.1\"-"\02034-p.4\". ISBN: 978-1-5108-0321-3 , ISSN: 2100-014X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical model of the jet engine fuel system
Rok vydání: 2015
Místo konání: Les Ulis
Název zdroje: EDP Sciences
Autoři: Ing. Marek Klimko ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem zjednodušeného matematického modelu palivové soustavy leteckého (turbokompresorového) motoru. Konkrétně se jedná o regulační zákon, v němž regulační parametr představuje hmotnostní průtok paliva a regulovaný parametr otáčky rotoru turbokompresoru. Řešení bude vycházet z odvozené pohybové rovnice samotného proudového motoru a jednotlivých částí palivové soustavy (palivové čerpadlo, škrtící ventil, regulátor tlaku paliva) s přihlédnutím na přijatá zjednodušení.
Abstrakt EN: The paper discusses the design of a simplified mathematical model of the jet (turbo-compressor) engine fuel system. The solution will be based on the regulation law, where the control parameter is a fuel mass flow rate and the regulated parameter is the rotational speed. A differential equation of the jet engine and also differential equations of other fuel system components (fuel pump, throttle valve, pressure regulator) will be described, with respect to advanced predetermined simplifications.
Klíčová slova

Zpět

Patička