Přejít k obsahu


Zvláštnosti dokazování v řízení o zvláštních deliktech jako v řízení trestním

Citace:
KOPECKÝ, M. Zvláštnosti dokazování v řízení o zvláštních deliktech jako v řízení trestním. Bratislava, Slovenská republika, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Rozhodování ve věcech správních deliktů představuje významnou součást činnosti správních orgánů, ve které se projevuje řada odlišností od věcného výkonu veřejné správy. Z původního rozhodování málo závažných deliktů, policejních přestupků, se vytváří v posledních desítkách let značně diferencovaný soubor nejrůznějších správních deliktů fyzických osob a právnických osob, které v řadě oblastí, jako např. v hospodářské či ochrany životního prostředí, postihují značně závažná porušení práva. Ačkoli se správní trestání organizačně oddělilo v podmínkách České republiky i Slovenské republiky od základního trestního řízení soudního, zejména pod výkladem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod se vztahují i na řadu těch trestních věcí, které vnitrostátní zákonodárství svěřuje do pravomoci správních, základní požadavky tzv. práva na spravedlivý proces ve věcech trestních. To se projevuje i v dokazování. Rozborem pozitivní úpravy řízení o správních deliktech se ukazuje, že je řada aspektů, které neodůvodnitelně odlišují dokazování v obou těchto systémech.
Klíčová slova

Zpět

Patička