Přejít k obsahu


Jak na změny (zákona o účetnictví)

Citace:
BÁRKOVÁ, D., HARAJDA, M. Jak na změny (zákona o účetnictví). In Sborník pedagogické konference Projevy změn účetní legislativy od roku 2016 ve výuce účetnictví. 15. ročník. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. s. 10-16. ISBN: 978-80-245-2116-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How to Treat Changes (in Accounting Act)
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Miroslav Harajda
Abstrakt CZ: Schválená novela Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, implementuje Směrnici 2013/34/EU a přináší řadu důležitých změn, které se do výuky promítnou v různé míře. Příspěvek se zabývá nejdůležitějšími z nich, zejména klasifikací účetních jednotek, znovuzavedení jednoduchého účetnictví a změnou koncepce účtování změn zásob vlastní výroby. Vzhledem k datu zahájení účinnosti novely byl Zákon i Vyhláška vydány relativně pozdě. O to větší nároky budou kladeny na vyučující, aby změny včas zohlednili ve výuce.
Abstrakt EN: Czech Act No. 563/1991 Coll. on Accounting was recently amended in order to comply with Directive 2013/34/EU. It brings important changes, that will affect teaching of accounting to different levels. The paper deals with some of them, especially with classification of enterprises, re-introducing of cash based accounting system, and change of accounting treatment of own products and semi-products. The changes are effective as of January 1, 2016, but the relevant legal sources were published relatively late. It will be a challenge for teachers of accounting to implement these changes to the curricula in time.
Klíčová slova

Zpět

Patička