Přejít k obsahu


Vznik Československa a vývoj česko-německých vztahů na konci roku 1918 ve zprávách britských diplomatů. K dějinám střední Evropy na rozhraní dvou epoch

Citace:
NOVOTNÝ, L. Vznik Československa a vývoj česko-německých vztahů na konci roku 1918 ve zprávách britských diplomatů. K dějinám střední Evropy na rozhraní dvou epoch. In Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, s. 105-115. ISBN: 978-80-7308-574-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Establishment of Czechoslovakia and Development of the Czech-German Relations at the End of the Year 1918 in the Reports of British Diplomats. To the History of Central Europe at the Borderline of Two Epochs
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola na základě britských nevydaných pramenů analyzuje vnímání česko-německých vztahů v rodícím se Československu na konci roku 1918 ze strany britských diplomatů. Ukazuje, že se Londýn musel postupně vyrovnat s novým uspořádáním ve střední Evropě, aby poté mohl formulovat svou politiku vůči středoevropskému regionu.
Abstrakt EN: The chapter analyses on the basis of the British unpublished sources the perception of the Czech-German relations in the arising Czechoslovakia at the end of the year 1918 from the British diplomats. It proved that London had to manage with the new arrangement in Central Europe and afterwards could formulate its policy towards Central European region.
Klíčová slova

Zpět

Patička