Přejít k obsahu


Závitový váleček pro zajištění polohy

Citace:
HRONEK, O., ZETEK, M., ZETKOVÁ, I. Závitový váleček pro zajištění polohy. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thread cylinder for ensuring position
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Ondřej Hronek , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Ivana Zetková
Abstrakt CZ: Závitový váleček slouží k eliminaci posuvu pracovní nádoby a k jejímu rychlému zaaretování na vozíku, který byl vyroben za účelem efektivnější výměny abraziva v omílacím zařízení DF-3. Současně závitový váleček slouží také jako bezpečností prvek.
Abstrakt EN: Thread cylinder serves to eliminate the displacement of the work container and its fast arresting on the cart, which was made in order to efficiently exchange abrasive of the machine DF-3. Thread cylinder also serves as a safety element.
Klíčová slova

Zpět

Patička