Přejít k obsahu


Narativ a fikční světy v nových médiích: od literatury k počítačovým hrám

Citace:
BÍNA, D. Narativ a fikční světy v nových médiích: od literatury k počítačovým hrám. In Médiá a text 3. Mediálny text: variácie mediálneho diskurzu – popkultúra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. s. 15-25. ISBN: 978-80-555-0309-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Narrative and Fictional Worlds in New Media: from Literature to computer games
Rok vydání: 2010
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Autoři: Doc. PhDr. Daniel Bína Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem studie je význačná současná oblast narativní komunikace: transformace tradičnějšího literárního narativu v prostředí nových médií a fenomén počítačových her. Počítačové hry představují nosné téma pro literární teorii i pro pedagogiku. Vstupujeme dost možná do éry po-literární nebo po-narativní mediované komunikace. Existuje už řada časem prověřených „klasických textů“ na počítačověherním půdorysu. Budoucnost velké čá sti dosavadní románové komunikace se tak zdá spočívat v transformaci v počítačověherní komunikaci. Může být školní výchova ke čtenářství úspěšná v konkurenci vůči počítačovým hrám a zkušenostem jejich hráčů s takto transformovaným narativem? Nebo je perspektivnější začlenit v budoucnu kultivaci „multimediální (post)narativní komunikace“ do literární výchovy? Tradiční způsob, jak přivádět lidi k literatuře, ulpívá na sémantické dimenzi textu (na úkor dimenzí stylistické a syntaktické), což je typické pro naivní přístup k textům. Většina přitažlivosti románů pro běžné čtenáře spočívá v únikovém prodlévání v narativních fikčních světech. Avšak počítačové hry jsou lépe disponovány k tomuto rozehrávání fikčních světů – právě v té stránce, na níž se ulpívá při propagaci literatury a čtenářství, jsou počítačové hry ve velké výhodě: vládnou zbraní interaktivní virtuální reality.
Klíčová slova

Zpět

Patička