Přejít k obsahu


Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech. Zamyšlení nad problematikou

Citace:
MAXOVÁ, E., MENŠÍK, P., HLOŽEK, J. Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech. Zamyšlení nad problematikou. Živá archeologie - REA, 2015, roč. 17, č. neuveden, s. 20-26. ISSN: 1213-1628
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Question of cannibalism in the Bronze Age in Bohemia. Thoughts on the issues
Rok vydání: 2015
Autoři: Eliška Maxová , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V práci jsme se pokusili o interdisciplinární přístup k problematice kanibalismu v české době bronzové. Zmiňujeme tafonomické modely, které byly vytvořeny pro účely identifikace kanibalismu v osteologických souborech. Problém spočívá ve skutečnosti, že se opírají o nepřímé důkazy, které mohou být s kanibalskými praktikami spojené. Pozornost je zaměřena na vytvoření alternativních modelů, které se týkají sekundárních pohřbů, násilí, válečných konfliktů, mučení, exekuce s cílenou destrukcí těla a rituální obětiny. V žádném případě nechceme popírat možnou existenci kanibalismu v době bronzové. Docházíme však k závěru, že jeho existenci nelze na základě nepřímých důkazů identifikovat.
Abstrakt EN: In this work we tried an interdisciplinary approach to the issue of cannibalism in the Czech Bronze Age.
Klíčová slova

Zpět

Patička