Přejít k obsahu


Setkání se znevýhodněnými studenty ZČU

Citace:
Marek, T., Klepal, K., Dědeček, J., Knappová, V. Setkání se znevýhodněnými studenty ZČU. Plzeň, 13.11.2014 - 13.11.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Meeting with students with disabilities from ZČU
Rok vydání: 2015
Autoři: Bc. Tomáš Marek , Kašpar Klepal , Jakub Dědeček , Mgr. Věra Knappová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studenti KTV FPe ZČU v Plzni se účastnili společného setkání se studenty se zdravotním postižením. Na úvod tohoto setkání studenti prezentovali problematiku handicapu z pohledu možných pohybových aktivit. Prezentována byla paralympijský disciplína curling, a to včetně autentických záběrů z paralympijských her v Soči. Dále byla prezentována pohybová aktivita žonglování pro jedince s tělesným handicapem a tyto aktivity si zájemci z řad studentů hned na místě mohli vyzkoušet.
Abstrakt EN: Students from KTV FPE West Bohemian University in Pilsen participated in a joint meeting with students with disabilities. At the beginning of this meeting, students presented the issues of disability from the perspective of possible physical activities. We presented the Paralympic curling discipline, including authentic shots from the Paralympic Games in Sochi. Additionally it was presented juggling physical activity for individuals with physical disabilities and those activities to interested students on the spot to try.
Klíčová slova

Zpět

Patička