Přejít k obsahu


Use of Lean Production to improve Efficiency of the Assembly process

Citace:
SASIADEK, M., DVOŘÁK, J. Use of Lean Production to improve Efficiency of the Assembly process. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association. Norristown, USA: IBIMA Publishing, 2015. s. 706-711. ISBN: 978-0-9860419-4-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of Lean Production to improve Efficiency of the Assembly process
Rok vydání: 2015
Místo konání: Norristown, USA
Název zdroje: IBIMA Publishing
Autoři: Ing. Michal Sasiadek Ph.D. , Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje analýzu skutečného procesu montáže elektropřevodovky orientovanou na zlepšení v účinnosti její montáže. Výzkum byl proveden na základě pozorování montážní pracovní stanice, měření času realizace jednotlivých operací, a metody FMEA. Na základě výzkumu byly navrženy specifické změny, které přispívají ke zkrácení doby realizace operací a eliminaci identifikovaných možností výskytu chyb. Štíhlá výroba byla charakterizována a popsána, a byly odhadnuty přínosy navržených změn.
Abstrakt EN: The article presents the analysis of an actual assembly process of a motoreducer oriented towards the improvement in the process efficiency. The research was carried out on the basis of observation of an assembly workstation, measurement of realisation time of particular operations, and the FMEA method. On the basis of the research specific changes were proposed, they contribute to shorter realíisation time of operations and to elimination of identified possibilities of error ocurrence. Lean Production was characterized and described, and benefits from the proposed changes were estimated.
Klíčová slova

Zpět

Patička