Přejít k obsahu


Augmented Reality System for Virtual Training of Parts Assembly

Citace:
HOŘEJŠÍ, P. Augmented Reality System for Virtual Training of Parts Assembly. In DAAAM 2014. Vienna: Procedia Engineering, 2014. s. 699-706. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Augmented Reality System for Virtual Training of Parts Assembly
Rok vydání: 2014
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Procedia Engineering
Autoři: Ing. Petr Hořejší Ph.D.
Abstrakt CZ: Pojem „rozšířená realita“ není tak rozšířen jako pojem virtuální realita, přitom rozšířená realita je dnes velmi populární v souvislosti s nástupem „chytrých tecnologií“. Pro komerční sféru existuje celá řada relativně levných aplikací jako např. ověřování layoutu, podpora logistiky, prototypování a virtuálního trénink. Popis levného a implementačně nenáročného řešení je předmětem tohoto článku. Navrhovaný systém uvažuje pro vlastní realizaci konvenční webkameru s referenčními značkami (markery). Dle těchto markerů jsou do reálného světa umisťovány 3D objekty, které napomohou při tréninku procesu montáže.
Abstrakt EN: The term ‘augmented reality’ is not as widespread as the term virtual reality. Augmented reality has become very popular with cheap “smart devices”. There are many more applications for manufacturing companies such as logistics, evaluation of workshop layout, prototyping and virtual training. Cheap and easy to implement virtual training support is the goal of this work.The proposed system uses a conventional webcamera to shoot a referential workplace with a worker. There is a characteristic marker on the assembly table. The software environment can define a plane and transpose data according to the position of this marker in the real world space. The proposed software solution processes the webcamera image data and adds virtual 3D model instructions to the real image. The final image is presented on a monitor placed in front of the worker. We were able to measure a time improvement in assembly tasks using proposed system in comparison with classic methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička