Přejít k obsahu


Perspectives of talent management: Evidence from Czech and Slovak business organisations

Citace:
EGEROVÁ, D., LANČARIČ, D., EGER, L., SAVOV, R. Perspectives of talent management: Evidence from Czech and Slovak business organisations. E+M. Ekonomie a Management, 2015, roč. 18, č. 4, s. 108-120. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Perspectives of talent management: Evidence from Czech and Slovak business organisations
Rok vydání: 2015
Autoři: PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Drahoslav Lančarič , Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Radovan Savov
Abstrakt CZ: Článek se zabývá aplikací talent managementu v podnicích v České republice a na Slovensku. Prezentovaná výzkumná studie byla realizována na souboru 174 českých a slovenských podniků. Mezi klíčové zjištění patří, že velikost podniku je determinantem, který výrazně ovlivňuje realizaci talent managementu ve zkoumaných podnicích. Mezi velkými a malými a středními podniky byly identifikovány následující hlavní rozdíly. Malé podniky uplatňují exklusivní přístup k talentu na rozdíl od velkých podniků, kde dominuje inklusivní přístup k talentu. Velké podniky mají tendenci uplatňovat strategický přístup k talent managementu zatímco malé a střední podniky inklinují spíše k ad hoc přístupu k talent managementu. Mezi malými a středními podniky a velkými podniky existují rozdíly v aplikaci jednotlivých procesů talent managementu. Uvedená studie rozšiřuje dosavadní poznání problematiky implementace talent managementu v různých typech podniků.
Abstrakt EN: Despite the growing attention being paid to talent management in the literature, little empirical research has been conducted on applying talent management in various organisations, particularly in small and medium-sized enterprises. Therefore, our empirical survey examines talent management practices from the perspective of different sized enterprises in the Czech Republic and Slovakia. The findings are based on data collection from 174 enterprises in the Czech Republic and Slovakia. Overall, the survey indicates that talent management is not of primary concern to most organisations in the Czech Republic and Slovakia. These findings are not particularly surprising, as talent management is not a key issue for most organisations, particularly SMEs. Nevertheless, we argue that talent management is a crucial challenge for all organisations aiming to enhance their competitive advantages. This study’s major findings prove that enterprise size is a relevant determinant of approaches to talent management and its practice within the enterprises. Several important differences between SMEs and large organisations were found. First, SMEs adopt a more exclusive approach to talent than do large firms, where an inclusive approach dominates. Furthermore, SMEs’ strategic approach to talent management is limited, with most adopting an ad hoc approach to talent management practices. Thus, the shift towards holistic and strategic approaches to talent management constitutes one of the most important challenges for those organisations. The research survey raises a number of important issues that should be considered by enterprises when they engage in talent management. The survey has added to our understanding of the talent management implementation in different types of enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička