Přejít k obsahu


MODELLING AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF MOTORCYCLE DYNAMICS USING MATLAB

Citace:
FLORIAN, P., VRÁTNÍK, P., ČERMÁK, R. MODELLING AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF MOTORCYCLE DYNAMICS USING MATLAB. In Technical Computing Prague 2015. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015. s. 20. ISBN: 978-80-7080-936-5 , ISSN: 2336-1662
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MODELLING AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF MOTORCYCLE DYNAMICS USING MATLAB
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: University of Chemistry and Technology
Autoři: Ing. Pavel Florian , Bc. Pavel Vrátník , Ing. Roman Čermák Ph.D.
Abstrakt CZ: První část příspěvku je věnována matematickému modelování dynamiky motocyklu. Je vyvinut nelineární model motocyklu s 5DOF s využitím Lagrangeových rovnic. Tento přístup umožňuje simulovat úlohy s velkými posunutími a kontakt mezi kolem a vozovkou. Soustava nelineárních diferenciálních rovnic je řešena pomocí metody středního zrychlení v MATLABu. Výsledky MBS simulace jsou verifikovány s využitím modulu VI-Motorcycle pro ADAMS/Car a jsou následně využity pro MKP analýzu. Druhá část příspěvku je zaměřena na experimentální analýzu dynamiky motocyklů. Je navržen měřící systém obsahující tři akcelerometry, který je využit k analýze expozice jezdce vibracím. Data z 12,6km dlouhé testovací trasy jsou zpracována v MATLABu podle normy ČSN ISO 2631.
Abstrakt EN: The first part of this paper is devoted to mathematical modelling of motorcycle dynamics. A nonlinear 5DOF model of a motorcycle is developed using Lagrange equations. This approach enables to simulate large displacement analyses as well as the contact between tires and road. The set of nonlinear differential equations is solved using constant average acceleration method in MATLAB. The results of multibody dynamics simulation are verified using VI-Motorcycle plugin for Adams/Car and they are used as boundary conditions for FEM analyses. The second part of this paper is focused on experimental analysis of motorcycle dynamics. A measuring system containing three accelerometers was developed and used for rider vibration exposure analysis. Data from 12.6-kilometer testing track were processed using MATLAB and evaluated according to ČSN ISO 2631.
Klíčová slova

Zpět

Patička