Přejít k obsahu


MODELING AND SIMULATION OF AN INDEPENDENT ELECTRIC POWERTRAIN IN ADAMS/CAR

Citace:
FLORIAN, P., AL HAWARRNEH, Y., ČERMÁK, R. MODELING AND SIMULATION OF AN INDEPENDENT ELECTRIC POWERTRAIN IN ADAMS/CAR. In CADAM 2015 Selected Papers. Rijeka: Redak and on Demand Books, 2015. s. 27- 30. ISBN: 978-953-7919-47-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MODELING AND SIMULATION OF AN INDEPENDENT ELECTRIC POWERTRAIN IN ADAMS/CAR
Rok vydání: 2015
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Redak and on Demand Books
Autoři: Ing. Pavel Florian , Yaser Al Hawarrneh , Ing. Roman Čermák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelem nezávislého elektrického pohonu 2WD, který bude využit pro modelování a simulaci v ADAMS/Car. V příspěvku je stručně popsán úvod do problematiky a krátký teoretický základ. Zbytek příspěvku je věnován popisu šablony pohonu a jejímu využití v modelu celého vozidla. Je naznačena možnost využití modelu pro vývoj ECU .
Abstrakt EN: The contribution deals with an independent electric 2WD powertrain model to be used in vehicle dynamics modeling and simulations in ADAM/Car. A brief introduction to the topic and short theoretical background is described in the paper. The rest of the paper is dedicated to description of the powertrain template and it’s use in the simulation model of the whole vehicle. An application of the model for ECU development is suggested.
Klíčová slova

Zpět

Patička