Přejít k obsahu


DESIGN OF ELECTROMAGNETIC DAMPER PROTOTYPE FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

Citace:
ČERMÁK, R. DESIGN OF ELECTROMAGNETIC DAMPER PROTOTYPE FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS. DESIGN OF MACHINES AND STRUCTURES, 2015, roč. 5, č. 1, s. 25-32. ISSN: 1785-6892
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: DESIGN OF ELECTROMAGNETIC DAMPER PROTOTYPE FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Roman Čermák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá návrhem prototypu elektromagnetického tlumiče. Je podán stručný úvod do problematiky automobilových tlumičů a popsána motivace. Dále je popsán model čtvrtiny vozu a celého vozu. Je studováno několik variant tlumičů a ty jsou stručně popsány v textu. První varianta je pasivní tlumič založený na disipaci energie díky vířivým proudům vznikajícím při pohybu permanentních magnetů v tubusu z mědi. V druhém případě je měděný tubus zaměněn za sadu cívek. To umožňuje nastavení parametrů tlumiče, aplikaci aktivního a semi-aktivního konceptu a otevření možností k rekuperaci energie. Je zmíněn testovací experiment pro sjišťování vlastností tlumičů mimo vozidlo.
Abstrakt EN: The paper deals with design of an electromagnetic damper prototype. An introduction to the automotive dampers is given and motivation is mentioned. Modeling of the dampers using quarter car model and full car model are described. Several design variants of the damper were studied and briefly discussed in the text. First case was a passive damper based on energy dissipation due to eddy currents created by movement of permanent magnet inside a massive copper tube. In the second case the copper tube is replaced by set of coils. It allows adjusting damper parameters, applying active and semi-active concepts and opening a possibility for energy recovery. A test facility used designed for out-of-the-vehicle testing of automotive dampers is mentioned at the end of the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička