Přejít k obsahu


Cenné papíry

Citace:
VÍTEK, J. Cenné papíry. In Encyklopedie českých právních dějin I. svazek A-Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 445-459. ISBN: 978-80-7380-562-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Securities
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Jindřich Vítek Ph.D.
Abstrakt CZ: Heslo „Cenné papíry (vývojově)“ se zabývá popisem současného právního vymezení cenných papírů v českém právu a dále popisuje odlišení cenných papírů od ostatních soukromoprávních listin a jejich historický vývoj ve světě i v českých zemích.
Abstrakt EN: Encyclopedic topic "Securities (developmentally)" describes the current legal definition of securities in the Czech law and also describes the modulation of securities from other private documents and their historical development in the world and in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička